Klarspråk – ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Klarspråkskristallen 2014

Den 8 maj 2014 vann Jordbruksverket klarspråkskristallen, Språkrådets pris för ett begripligt myndighetsspråk.

Ordbyrån samarbetade med Jordbruksverket under myndighetens klarspråksår 2013 och tog fram metoden för att mäta texternas kvalitet med hjälp av klarspråkstestet. 

Läs mer:

  Prisutdelning av klarspråkskristallen. Eva Enochsson, Jordbruksverket och Anna Holmgren, Ordbyrån. Foto: Jordbruksverket.
  Prisutdelning av klarspråkskristallen. Eva Enochsson, Jordbruksverket och Anna Holmgren, Ordbyrån. Foto: Jordbruksverket.

  Följer din organisation språklagen?

  Språklagen säger att alla offentliga texter ska vara vårdade, enkla och begripliga. De ska alltså skrivas på klarspråk. Ordbyrån arbetar med att föreläsa och utbilda i klarspråk, säkra kvaliteten på texter samt höja kompetensen hos alla som skriver. Resultatet blir att ni följer lagen. Här hittar du språklagen i sin helhet


  Gå Ordbyråns klarspråksskola

  För dig som vill introducera klarspråk på din arbetsplats är Ordbyråns klarspråksskola ett bra första steg.

  Klarspråksskolan är till för dig som vill lära dig vad som gör en text mer begriplig på ett enkelt sätt. Den passar för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klarspråk.

  Klarspråksarbete ger resultat

  Klarspråksprojekt drivs bäst långsiktigt, men även kortare projekt ger effekt. Några av de mål våra tidigare projekt har uppnått är
  • förändrad attityd till klarspråk
  • begripligare texter
  • mottagaranpassade texter
  • skifte från avsändar- till mottagarperspektiv
  • nya mallar och skrivriktlinjer
  • diskussioner om språket och texter
  • vilka termer som används och varför
  • ändrade rutiner i skrivprocessen.